Verkeer‎ > ‎

5. Startfietser

Uiteraard kan er best vanaf de kleuterjaren al gestart worden met fietsvaardigheidstraining, maar het is pas in het vierde leerjaar dat een eerste fietsbrevet aan de orde is.

We oefenen in het vierde leerjaar op enkele deelvaardigheden zoals:

  • omkijken over de linkerschouder.
  • door een smalle doorgang rijden.
  • een voorwerp verplaatsen met één hand.
  • een slalom afleggen.
  • een remtest uitvoeren.