Nieuwsbrieven

Algemeen

September

Ziekte en afwezigheden

Documenten i.v.m. medicatie op school

Voor- en naschoolse opvang

Lagere school


September
  • algemeen
  • Info start schooljaar 
  • Drank, refter, rijen & nieuwsbrieven 
  • Belangrijke telefoonnummers 
  • Lijst extra - muros activiteiten 
  • Stappenplan problematische afwezigheden 
  • Abonnementen
  • uitnodiging spaghettiavond

December