Lagere School

Het leerkrachtenteam: 

1/1:
juf Karen R/juf Natalie
1/2: juf Liesbeth
1/3: juf Roxanne 
2/1: meester Micky
2/2: juf Stien
2/3: juf Annelies/juf Stephanie
3/1: juf Brigitta/juf Yana
3/2: juf Veerle
3/3: juf Karen DW
4/1: juf An
4/2: juf Kim
4/3: juf Iris 
5/1:
meester Steven 
5/2: juf Caroline
5/3: juf Vanessa/juf Gryt
6/1: juf Ute
6/2: juf Griet 
6/3: meester Tom

Gym:
 • meester Jeff
 • meester Frederik 
 • meester Dieter
Zorgteam:
 • juf Winke
 • juf Katie 
 • juf Naomi
 • juf Karin
 • juf Nadia
Secretariaatsmedewerkers:
 • juf Birgit 
 • juf Lita
Onderhoudsteam:
 • juf Miranda
 • meester Marc
Beleidsondersteuner:
 • juf Nadia
Directie: 
 • Ghislaine Bauwens


In onze lagere school willen wij er voor zorgen dat elk kind zich thuis voelt. Ons zorgbeleid is daarom heel uitgebreid. Op die manier voelen ook zwakkere kinderen zich goed en worden sterkere kinderen op hun niveau uitgedaagd.


Ook sport, verkeer en sociale vaardigheden komen uitgebreid aan bod doorheen de schoolloopbaan van de kinderen. Op die manier reiken we hen een grondige basis aan die hen in hun verdere toekomst zeker van pas zal komen.